Ogłoszenia

AUTO-CENTRUM Sikora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Strona główna

Realizacja projektu
Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego w celu zwiększenia możliwości rozwoju oraz uruchomienia nowej usługi - serwisu samochodów elektrycznych i hybrydowych.

01-03-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2017 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 / 2017 / RPO WSL

01-08-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2017 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 / 2017 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 / 2017 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 / 2017 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 / 2017 / RPO WSL